prawo-zamowien-publicznych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pomoc prawna na rzecz zamawiających:

  • przygotowanie regulaminów udzielania zamówień
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, w tym wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia
  • opracowywanie pełnej dokumentacji przetargowej obejmującej w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umowy w sprawie zamówień publicznych
  • reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem

Pomoc prawna na rzecz wykonawców:

  • przygotowanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie odwołań oraz informacji o naruszeniu prawa (art. 181 PZP)
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać