prawo-konsumenckie

PRAWO KONSUMENCKIE

  • postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka)
  •  spory z bankami na tle kredytów walutowych (niedozwolone klauzule indeksacyjne, zwrot ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu własnego)
  • sprawy o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać