PRAWNICY KANCELARII

pawel-wojcik

PAWEŁ WÓJCIK

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sądową. Przez 8 lat pracował w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Prowadził wykłady i szkolenia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy dla notariuszy, pracowników administracji publicznej oraz studentów studiów podyplomowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

dr MARIUSZ PIOTR WÓJCIK

radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sądową.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, praca doktorska pt. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego według koncepcji polskiej i francuskiej. Autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Specjalizuje się w dziedzinie postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa cudzoziemców.

MARCIN KOŁODZIEJ

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać