prawo-nieruchomosci

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

  • stwierdzenie zasiedzenia
  • ustanowienie, zmiana treści lub zniesienie służebności
  • sprawy związane z zarządem i korzystaniem z nieruchomości wspólnej
  • zniesienie współwłasności
  • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • sprawy o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości
  • podziały i scalenia gruntów
  • postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne z zakresu procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie pozwolenia na budowę

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać