prawo-autorskie

PRAWO AUTORSKIE
I PRAWA POKREWNE

  • roszczenia z tytułu naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich;
  • ochrona praw autorskich w Internecie;
  • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia interesów twórców;
  • umowy dotyczące tworzenia przedmiotów praw autorskich,
  • umowy o przeniesienie praw autorskich oraz korzystanie z praw autorskich

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać