prawo-dostep-do-informacji-publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

  • sporządzanie wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz odwołań od decyzji odmawiających udzielenia informacji publicznej;
  • pomoc podmiotom zobowiązanym do udzielania informacji publicznej w zakresie rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz sporządzania decyzji administracyjnych;
  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowo-administracyjnych w przedmiocie skarg od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej oraz na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać